Menos Logo

Wonen met bijzonder intensieve zorg

Images

Thuis wonen gaat niet langer; welke alternatieven zijn er?

Kan ik tijdelijk een zorgbehoevend familielid laten opnemen in een woonzorgcentrum, zodat ik als mantelzorger even op adem kan komen?

Als wonen in de thuisomgeving niet langer mogelijk is, wordt gezocht naar alternatieven. Vanuit MENOS is het Woonzorgcentrum Mandana opgericht, een onderdeel van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk. Dit woonzorgcentrum is uniek, zowel in architectuur als in de benadering van de oudere: kleine leefgroepen, ruime aandacht voor het ritme van de oudere, betrokkenheid van partner en mantelzorgers, betrokkenheid van vertrouwde thuisverzorgers, …

Het activeren van mogelijkheden – geen zorgen overnemen tenzij op vraag; normaal waar mogelijk, bijzonder waar nodig – zijn voor de medewerkers vanzelfsprekende uitgangspunten.

 

www.zoggenk.be    |    info@zoggenk.be    |    089 57 35 00