Menos Logo

Counseling / vorming

Images

Heb je behoefte aan steun bij het omgaan met veranderingen in het karakter?

Wens je advies rond gedragsverandering?

Je weet niet waar je terecht kan voor informatie?

Menos biedt psychologische ondersteuning en begeleiding van de oudere en zijn/haar partner of mantelzorgers. Zo krijg je  meer inzicht in de persoonlijke situatie van de oudere en de mogelijke verwachtingen. Veel aandacht gaat hierbij uit naar de emotionele verwerking van het verouderingsproces en wat dat betekent voor de mantelzorgers.

Die ondersteuning, begeleiding of vorming gebeurt individueel of in groep, voor de oudere en de mantelzorgers.

Individueel: op indicatie kan therapeutische gespreksbegeleiding worden opgestart bij het ouderenteam van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Genk voor elke oudere met dementie of psychische problemen, en alle betrokken mantelzorgers.  Als er verplaatsingsmoeilijkheden zijn kan dit ook aan huis.

ImagesIn groep: het groepsprogramma “Dementie, wat nu ?” voor patiënten met een beginnende dementie en hun mantelzorger(s) bestaat uit twee delen van vier sessies van telkens twee uur. De sessies voor patiënten en mantelzorger(s) worden gelijktijdig georganiseerd in aparte groepen. Deze bijeenkomsten bieden de kans om praktijkgeoriënteerde ervaringen uit te wisselen met lotgenoten, maar ook om meer inzicht te krijgen in het ziektebeeld en hoe er als mantelzorger mee om te gaan. 

Voor meer informatie kan je terecht op het telefoonnummer 089 57 30 58.