Menos Logo

ORGANISATIE

De naam Menos komt uit het Grieks en betekent: geheugen, geest.
Menos richt zich naar ouderen met dementie of psychische problemen en hun mantelzorgers.

 

Partners

vzw Menos is een samenwerkingsinitiatief tussen OCMW Genk, Wit-Gele Kruis, vzw CGG/LITP, de huisartsenvereniging vzw Prometheus, het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum OPZC Rekem.

 

Visie

Menos biedt de oudere in zijn thuisomgeving de meest passende zorg aan met als doel een optimale levenskwaliteit na te streven. Menos doet hiervoor beroep op het zorg- en ondersteuningsaanbod van alle netwerkpartners, die nodig zijn als antwoord op de individuele noden van de oudere.

Images  

Gerontopsychiatrisch overleg

Wekelijks zitten alle partners samen op het Gerontopsychiatrisch overleg (GPO). Op dit overleg worden alle nieuwe aanmeldingen besproken, evenals de dossiers die beëindigd worden in het MENOS-zorgtraject. Hier worden de zorgdoelen afgesproken onder de partnerorganisaties, rekening houdend met de wensen van de patiënt en de mantelzorgers. De gerontopsychiater geeft begeleidingsadvies. Dit wordt steeds teruggekoppeld naar de huisarts en naar de patiënt/mantelzorger.