Menos Logo

Jongdementie

Van jongdementie wordt gesproken wanneer de ziekte optreedt voor de leeftijd van 65 jaar. Dat komt veel minder vaak voor dan bij ouderen, maar de aantallen zijn niettemin niet te onderschatten. Uit cijfers blijkt dat in ons land 2 tot 9 procent van het totale aantal patiënten jonger is dan 65. Het overgrote deel daarvan is 55-plusser, maar er zijn ook gevallen bekend van nog jongere personen met dementie.

De impact op het leven en op de omgeving van de patiënt met jongdementie is wel veel groter.  Jonge patiënten hebben vaak nog studerende kinderen, zijn zelf nog beroepsactief, hebben een lening die moet afbetaald worden... De ziekte betekent dan een enorme druk op het gezin en kan problemen veroorzaken op het werk.

Een eerste belangrijk symptoom is de achteruitgang van het geheugen. Patiënten vergeten bijvoorbeeld vaak afspraken of vragen meerdere keren hetzelfde. Ook de herkenning is verstoord. 
Bij sommige mensen met jongdementie treden gedragsproblemen op of karakterveranderingen. Daarnaast kan de patiënt oriëntatiestoornissen ondervinden, waardoor hij kan verdwalen in een bekende omgeving. Andere mogelijke gevolgen zijn taalstoornissen, waardoor hij moeilijk uit zijn woorden komt, en apraxie, waardoor hij bijvoorbeeld moeite krijgt met schrijven of met het gebruik van gereedschappen.

Een medicijn dat dementie kan stoppen, bestaat niet. Wel bestaat er medicatie, hoofdzakelijk voor Alzheimer, die de ziekte een beetje kan remmen.  
Maar vaak is de diagnose alleen al een gedeeltelijke oplossing.  Wanneer de patiënt en zijn omgeving weten wat er aan de hand is, krijgen de vergeet- en gedragsproblemen een betekenis. De zware impact kan daardoor wat afnemen. Het komt er vooral op aan ermee te leren leven en begripvolle mensen rond je te zoeken, wat zeker op jonge leeftijd niet altijd evident is.
Binnen VZW MENOS werd sinds 2016 een lotgenotengroep opgericht van  jongdementerenden en/of hun mantelzorgers.  Deze groep komt ongeveer maandelijks samen en heeft als doel ervaringen te delen, samen te werken aan de beeldvorming naar de buitenwereld toe en ook samen activiteiten te ondernemen. De bijeenkomsten worden begeleid door medewerkers van MENOS, waarbij steeds een psycholoog aanwezig is. 
Meer informatie te verkrijgen op het nummer 089 57 30 58