Menos Logo

VEELGESTELDE VRAGEN

Om de juiste zorg of behandeling te geven, is het belangrijk dat er een juiste diagnose wordt gesteld. Sommige symptomen van een depressie kunnen bijvoorbeeld verward worden met het vermoeden van dementie. Bespreek dit met je huisarts. Hij zal je gericht doorverwijzen.

Voor meer informatie kan je ook terecht op het telefoonnummer 089 57 30 58

Om de juiste zorg of behandeling te geven, is het belangrijk dat er een juiste diagnose wordt gesteld. Sommige symptomen van een depressie kunnen bijvoorbeeld verward worden met het vermoeden van dementie. Bespreek dit met je huisarts. Hij zal je gericht doorverwijzen. Voor meer informatie kan je ook terecht op het telefoonnummer 089 57 30 58
Om de juiste zorg of behandeling te geven, is het belangrijk dat er een juiste diagnose wordt gesteld. Sommige symptomen van een depressie kunnen bijvoorbeeld verward worden met het vermoeden van dementie. Bespreek dit met je huisarts. Hij zal je gericht doorverwijzen. Voor meer informatie kan je ook terecht op het telefoonnummer 089 57 30 58
Samen bekijken we welke zorg (gezinshulp, verpleging, psychologische ondersteuning, …) aangewezen is om de patiënt zo lang als mogelijk in zijn/haar thuissituatie te laten wonen.   Voor meer informatie kan je terecht op het telefoonnummer 089 57 30 58.
Samen bekijken we welke zorg (gezinshulp, verpleging, psychologische ondersteuning, …) aangewezen is om de patiënt zo lang als mogelijk in zijn/haar thuissituatie te laten wonen.   Voor meer informatie kan je terecht op het telefoonnummer 089 57 30 58.
Menos biedt psychologische ondersteuning en begeleiding van de oudere en zijn/haar partner of mantelzorgers. Zo krijg je meer inzicht in de persoonlijke situatie van de oudere en de mogelijke verwachtingen. Veel aandacht gaat hierbij uit naar de emotionele verwerking van het verouderingsproces en wat dat betekent voor de mantelzorgers. Die ondersteuning, begeleiding of vorming gebeurt individueel of in groep, voor de oudere en de mantelzorgers.   Individueel: op indicatie kan therapeutische gespreksbegeleiding worden opgestart bij het ouderenteam van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Genk voor elke oudere met dementie of psychische problemen, en alle betrokken mantelzorgers. Als er verplaatsingsmoeilijkheden zijn kan dit ook aan huis.   In groep: het groepsprogramma “Dementie, wat nu ?” voor patiënten met een beginnende dementie en hun mantelzorger(s) bestaat uit twee delen van vier sessies van telkens twee uur. De sessies voor patiënten en mantelzorger(s) worden gelijktijdig georganiseerd in aparte groepen. Deze bijeenkomsten bieden de kans om praktijkgeoriënteerde ervaringen uit te wisselen met lotgenoten, maar ook om meer inzicht te krijgen in het ziektebeeld en hoe er als mantelzorger mee om te gaan.   Voor meer informatie kan je terecht op het telefoonnummer 089 57 30 58.
Menos biedt psychologische ondersteuning en begeleiding van de oudere en zijn/haar partner of mantelzorgers. Zo krijg je meer inzicht in de persoonlijke situatie van de oudere en de mogelijke verwachtingen. Veel aandacht gaat hierbij uit naar de emotionele verwerking van het verouderingsproces en wat dat betekent voor de mantelzorgers. Die ondersteuning, begeleiding of vorming gebeurt individueel of in groep, voor de oudere en de mantelzorgers.   Individueel: op indicatie kan therapeutische gespreksbegeleiding worden opgestart bij het ouderenteam van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Genk voor elke oudere met dementie of psychische problemen, en alle betrokken mantelzorgers. Als er verplaatsingsmoeilijkheden zijn kan dit ook aan huis.   In groep: het groepsprogramma “Dementie, wat nu ?” voor patiënten met een beginnende dementie en hun mantelzorger(s) bestaat uit twee delen van vier sessies van telkens twee uur. De sessies voor patiënten en mantelzorger(s) worden gelijktijdig georganiseerd in aparte groepen. Deze bijeenkomsten bieden de kans om praktijkgeoriënteerde ervaringen uit te wisselen met lotgenoten, maar ook om meer inzicht te krijgen in het ziektebeeld en hoe er als mantelzorger mee om te gaan.   Voor meer informatie kan je terecht op het telefoonnummer 089 57 30 58.
Menos biedt psychologische ondersteuning en begeleiding van de oudere en zijn/haar partner of mantelzorgers. Zo krijg je meer inzicht in de persoonlijke situatie van de oudere en de mogelijke verwachtingen. Veel aandacht gaat hierbij uit naar de emotionele verwerking van het verouderingsproces en wat dat betekent voor de mantelzorgers. Die ondersteuning, begeleiding of vorming gebeurt individueel of in groep, voor de oudere en de mantelzorgers.   Individueel: op indicatie kan therapeutische gespreksbegeleiding worden opgestart bij het ouderenteam van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Genk voor elke oudere met dementie of psychische problemen, en alle betrokken mantelzorgers. Als er verplaatsingsmoeilijkheden zijn kan dit ook aan huis.   In groep: het groepsprogramma “Dementie, wat nu ?” voor patiënten met een beginnende dementie en hun mantelzorger(s) bestaat uit twee delen van vier sessies van telkens twee uur. De sessies voor patiënten en mantelzorger(s) worden gelijktijdig georganiseerd in aparte groepen. Deze bijeenkomsten bieden de kans om praktijkgeoriënteerde ervaringen uit te wisselen met lotgenoten, maar ook om meer inzicht te krijgen in het ziektebeeld en hoe er als mantelzorger mee om te gaan.   Voor meer informatie kan je terecht op het telefoonnummer 089 57 30 58.
Als wonen in de thuisomgeving niet langer mogelijk is, wordt gezocht naar alternatieven. Vanuit MENOS is het Woonzorgcentrum Mandana opgericht, een onderdeel van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk. Dit woonzorgcentrum is uniek, zowel in architectuur als in de benadering van de oudere: kleine leefgroepen, ruime aandacht voor het ritme van de oudere, betrokkenheid van partner en mantelzorgers, betrokkenheid van vertrouwde thuisverzorgers, … Het activeren van mogelijkheden – geen zorgen overnemen tenzij op vraag; normaal waar mogelijk, bijzonder waar nodig – zijn voor de medewerkers vanzelfsprekende uitgangspunten. Voor meer informatie kan je terecht op het telefoonnummer 089 57 30 58.
Als wonen in de thuisomgeving niet langer mogelijk is, wordt gezocht naar alternatieven. Vanuit MENOS is het Woonzorgcentrum Mandana opgericht, een onderdeel van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk. Dit woonzorgcentrum is uniek, zowel in architectuur als in de benadering van de oudere: kleine leefgroepen, ruime aandacht voor het ritme van de oudere, betrokkenheid van partner en mantelzorgers, betrokkenheid van vertrouwde thuisverzorgers, … Het activeren van mogelijkheden – geen zorgen overnemen tenzij op vraag; normaal waar mogelijk, bijzonder waar nodig – zijn voor de medewerkers vanzelfsprekende uitgangspunten. Voor meer informatie kan je terecht op het telefoonnummer 089 57 30 58.