Menos Logo

Diagnose / screening

ImagesGoede zorg begint met een goede screening en indicatiestelling. Die opdracht wordt opgenomen door enerzijds het ouderenteam van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, en  anderzijds de geheugenkliniek van het Ziekenhuis Oost-Limburg  te Genk.  Voor het onderdeel gedragsstoornissen kan ook het Openbaar Pyschiatrisch Ziekenhuis OPZC Rekem een rol spelen in diagnostiek.Images