Menos Logo

Werking algemeen

Images Menos is een sectoroverschrijdend samenwerkingsverband met als doel de uitbouw van een gerontopsychiatrisch expertisecentrum, overwegend in de zorgregio Genk. De taak van dit expertisecentrum is de ontwikkeling en implementatie van een keten van zorg die nauw op elkaar aansluit en de zorgbehoevende oudere en zijn mantelzorgers de meest aangepaste zorg kan garanderen. De kennis, expertise en ervaring van elk van de partners van het samenwerkingsinitiatief wordt maximaal ingezet. Belangrijk is het samenspel dat ontstaat tussen de zorgverleners, de oudere en zijn omgeving. De zorgketen bestaat uit deze schakels: Images